Administracija


administracija.jpgNa zgradama na kojima ostvarujemo upravljanje uz kvalitetu i raznolikost usluga, te brigom da poslovi na Vašoj zgradi budu obavljeni na zadovoljavajući način, kao upravitelj organiziramo obavljanje redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju, što obuhvaća:

1. obavljanje financijsko-računovostvenih poslova

  • knjigovodstvo stambenih zgrada s obračunom prihoda i rashoda
  • analitičko knjiženje ostalih troškova i prihoda stambenih zgrada kojima one raspolažu, te izvještavanje o stanju sredstava istih
  • obračun i isplate honorara ovlaštenim predstavnicima suvlasnika
  • izrada godišnjih knjigovodstvenih izvješća (bilanca)
  • vođenje registra podataka o zgradama, stanovima, poslovnim prostorima, te njihovim vlasnicima i korisnicima
  • evidentiranje svih promjena vlasnika i korisnika stanova

2. obavljanje pravnih poslova

  • stručna pomoć pri sklapanju Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju
  • stručna pomoć i zastupanje u postupcima zaštite suvlasničkih prava pred državnim tijelima
  • stručna pomoć i zastupanje u postupcima radi ishođenja suvlasničkih interesa u odnosu na zajedničke dijelove zgrade (reklame, zakupi prostora i slično).
  • praćenje postupka prisline naplate pričuve
  • priprema knjigovodstvenih stavaka za izradu prijedloga za ovrhu temeljem vjerodostojne isprave

3. obavljanje poslova održavanja zgrade

  • poslovi redovnog i izvanrednog održavanja
  • izrada godišnjeg plana upravljanja i održavanja zgrade
  • zaprimanje zahtjeva za radovima i hitnim popravcima
  • prijava šteta nastalih na zgradama
  • prikupljanje troškovnika i ponuda za radove