Gradske službe

 

logo_hep.gif
HEP ODS d.o.o. - Elektroprimorje Rijekaza distribuciju električne energije na području Primorsko-goranske županije, koja se kao javna usluga obavlja sukladno Zakonu o tržištu električne energije.
tel. 051 / 204 - 111
dežurni 051 /330 - 100
fax. 051 / 336 - 731
Ulica Viktora Cara Emina 2, Rijeka
pon - uto - čet - pet 7:15 - 14:30, sri 7:15 - 17:00
logo_vodovod.gifVodovod i kanalizacija d.o.o.komunalno društvo koje pruža usluge vodoopskrbe zdravstveno ispravnom pitkom vodom te pružanje usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odvodnje atmosferskih voda te zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama.
tel. 051 / 353 - 888fax. 051 / 353 - 207
Ulica Dolac 14, Rijeka
logo_energo.gifEnergo d.o.o.za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina.
tel. 0800 353 040
tel. 051 / 353 - 006
fax. 051 / 353 - 007
Ulica Dolac 14, Rijeka
Zig d.o.o. za remont i održavanje dizala, instalacijske i završne radove u građevinarstvu.
tel. 051 / 514 - 307fax. 051 / 516 - 988
Ulica Laginjina 4b, Rijeka
logo_adrialift.gifAdrialift d.o.o.za projektiranje, održavanje, proizvodnju, rekonstrukciju i ugradnju dizala.
tel. 051 / 262 - 076fax. 051 / 262 - 095
Ulica Milutina Baraća 19, Rijeka
logo_otis.jpgOtis Dizala d.o.o. Rijekanajveći svjetski proizvođač dizala, pokretnih stepenica i traka.
tel. 0800 60 60 60
tel. 051 / 371 - 323
fax. 051 / 371 - 053
Ulica Ružićeva 22, Rijeka
logo_dimnjacar.gifDimnjačar d.o.o.za dimnjačarske usluge.
tel. 051 / 334 - 892
tel. 051 / 213 - 604 
fax. 051 / 213 - 615
Ulica Vodovodna 37, Rijeka
pon - pet 9:00 - 14:00
logo_cistoca_small.gifKD Čistoća d.o.o.komunalno društvo za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom.
tel. 051 / 226 - 077
Ulica Dolac 14, Rijeka
 
logo_dezinskecija.gifDezinskecija d.o.o. Rijekaza usluge dezinfekcije, dezinskecije, deratizacije, depedikulacije, dezodorizacije i dekontaminacije stambenih i ostalih objekata.
tel. 051 / 506 - 920
fax. 051 / 512 - 769
Ulica Brajšina 13, Rijeka
Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. za veterinarske usluge.
tel. 051 / 345 - 033
fax. 051 / 320 - 139
Ulica Stube Marka Remsa 1, Rijeka 
7:00 - 21:00
logo_flora.gifElektroOtpad - sabirni centar RijekaFlora VTC d.o.o. iz Virovitice je nacionalni koncesionar za skupljanje EE otpada (električni i elektronički otpad).
tel. 0800 444 110 
8:00 - 16:00
logo_metis.gifMetis d.d. - podružnica Rijekaza skupljanje, reciklažu i trgovinu ostataka i otpadaka, te odvoz EE otpada.
tel. 0800 0051
tel. 051 / 343 - 008
fax. 051 / 343 - 097
Ulica Milutina Barača 50, Rijeka
logo_ht.gifHT - Hrvatske telekomunikacije d.d.za telekomunikacijske usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije, prijenosa podataka, Interneta i međunarodnih komunikacija.
tel. 0800 9000
fax. 0800 9009
Ulica Erazma Barčića 5, Rijeka
pon - pet 8:00 - 20:00, sub 8:00 - 13:00
Iskon Internet d.d.za pružanje telekomunikacijskih usluga nove generacije, temeljenih na broadband internetu.
tel. 0800 1000
tel. 051 / 321 - 100 
fax. 051 / 321 - 101
Ulica Korzo 11, Rijeka
B.net Hvatska d.o.o. - regionalni centar Rijekaza usluge kabelske distribucije i interneta na hrvatskom tržištu.
tel. 062 100 101
tel. 051 / 403 - 629 
 
Ulica Slavka Krautzeka 71, Rijeka
pon - pet 9:00 - 15:00
Elektronic CATV d.o.o. za pružanje telekomunikacijskih usluga.
tel. 051 / 267 - 605
 
Ulica Save Jugo Bujkove 44, Rijeka
Optima Telekom d.d.za pružanje fiksnih telekomunikacijskih usluga.
tel. 0800 0088
tel. 051 / 492 - 799
fax. 051 / 492 - 709
Ulica Andrije Kačića Miošića 13, Rijeka
logo_metronet.gifMetronet telekomunikacije d.d.za pružanje telekomunikacijskih usluga.
tel. 0800 8228
fax. 01 / 6327 - 078
služba za korisnike 0 - 24
logo_ristan.gifRi-Stan d.o.o.za poslovanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru, osnovna djelatnost društva je pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja.
tel. 051 / 210 - 710fax. 051 / 210 - 711
Ulica Rade Šupića 4, Rijeka
pon - pet 8:00 - 18:30, sub 8:30 - 12:00
Ulica Dolac 14, Rijeka
pon - pet 7:00 - 12:00
Udruga stanara - suvlasnika stambenih zgradaza zaštitu i promicanje interesa vlasnika stanova i drugih prostora i zajedničkih dijelova stambenih zgrada.
tel. 051 / 684 - 632fax. 051 / 684 - 632
Ulica Hegedušićeva 5a, Rijeka
čet 16:30 - 17:30
logo_pgz.gifPrimorsko-goranska županijaje jedinica područne (regionalne) samouprave svih njenih građana s prebivalištem na području 14 gradova. 
Web stranice prikazuju aktivnosti i rad Županije.
tel. 051 / 351 - 612fax. 051 / 351 - 613
Ulica Adamićeva 10, Rijeka
logo_grb_rijeka.jpgGrad Rijeka - odjeli gradske upraveGradska uprava ima dvanaest Odjela i dva Ureda smještenih na pet lokacija.
  
Korzo 16
* Kabinet gradonačelnika
* Ured Grada
* Odjel za financije
* Odjel za kulturu
* Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
* Zavod za informatičku djelatnost
* Ured za unutarnju reviziju
* Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke 

Dolac 8
* Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
* Komunalno redarstvo
* Prometno redarstvo 

Titov trg 3
* Pisarnica (šalter-sala)
* Odjel gradske uprave za komunalni sustav
* Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 

Trg sv Barbare 2
* Odjel gradske uprave za poduzetništvo 

Trpimirova 2
* Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje
* Pisarnica (za poslove vezane za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje)
* Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
* Odjel za gradsku upravu i samoupravu
logo_grb_rijeka.jpgGrad Rijeka - odjel za komunalni sustavu kojem se obavljaju poslovi uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanova, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, izgradnje i održavanja lokalne infrastrukture, te poslovi prometnog redarstva koji obuhvaćaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom.
U poslove Odjela uključeno je i gospodarenje komunalnom imovinom, koordinacija komunalnih društava, gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Rijeke.
tel. 051 / 209 - 80fax. 051 / 373 - 522
Ulica Titov Trg 3, Rijeka
logo_grb_rijeka.jpgGrad Rijeka - komunalno redarstvoobavlja nadzor nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i drugih odluka Gradskog Vijeća, vezanih uz komunalno gospodarstvo.
tel. 0800 5100 dežurni centar
tel. 051 / 209 - 490
fax. 051 / 336 - 837
Uica Dolac 8, Rijeka
0 - 24 dežurni centar 
pon - pet 8:00 - 9:00 i 15:00 - 16:00 stranke kod komunalnih redara
logo_grb_rijeka.jpgGrad Rijeka - prometno redarstvoobavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu, a time i povećanja kvalitete života Riječana.
tel. 0800 5101 dežurni centar
tel. 051 / 209 - 356
fax. 051 / 209 - 295
Ulica Dolac 8, Rijeka
0 - 24 dežurni centar
logo_policija.gifMUP Rijeka
tel. 112
tel. 051 / 430 - 333
 
Ulica Žrtava Fašizma 3, Rijeka
logo_vatrogasci.gifJavna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
tel. 193
tel. 051 / 359 - 112
 
Ulica Krešimirova 38, Rijeka
Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Rijeka osigurava hitnu medicinsku pomoć ozlijeđenim i naglo oboljelim osobama na području Rijeke, susjednih gradova i općina, te na pridruženim magistralnim pravcima.
tel. 194 hitna medicinska pomoć
 
Ulica Branka Bečića bb, Rijeka