Novosti

NABAVA 02/2017-ZG

Status: otvoreno, objavljeno 22.12.2017. otvoreno do 15.01.2018. do 14:00 


Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Zagrebu na adresi Veslačka 2


obavjestonabavi-1513949050.pdf

dokumentacijaonabavirev_.odt

obrasci-234ls.docx

obrazac1-ponudbeni-list.xlsx

4.trokovnikveslaka2.xlsx

opširnije

NABAVA 01/2017-ZG

Status: otvoreno, objavljeno 22.12.2017. otvoreno do 15.01.2018. do 14:00


Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Zagrebu na adresi Susedgradska 3


obavjestonabavi-1513948834.pdf

dokumentacijaonabavisusedgradska3-pregledanosalogom.docx

prilozi.docx

3troskovniksusedgradska3obnovaovojnicebezcijena.xlsx

opširnije

NABAVA 32_01/2017

 Status: otvoreno, objavljeno 20.12.2017. otvoreno do 19.01.2018. do 12:00


Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Save Jugo Bujkove 15 i 17


obavjestonabavi-1513759228.pdf

dokumentacijaonabavi-1513759338.pdf

glavniprojekt_278_2016.pdf

trokovnik-savejugobujkove15i17.xlsx

paketzapreuzimanje.rar

opširnije

PREGLED POTPISANIH UGOVORA

Poziv "Energetska obnova višestambenih zgrada; Referentni broj: KK.04.2.2.01"

U prilogu cijeli popis pregleda potpisanih ugovora:

20171208_prikaz4c2.2.ugovorazaweb.pdf

opširnije

NABAVA 32/2017

 Objavljeno 08.11.2017.


Postupak nabave za izvođenje radova na energetkoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Vjenceslava Novaka 12

opširnije

ZAPOČELI RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI VIŠESTAMBENIH ZGRADA U RIJECI

 Kao upravitelji višestambenih zgrada  u Rijeci  i korisnici EU sredstava, provodimo postupak  energetske obnove višestambenih zgrada sufinanciranih iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014-2020.  U procesu postupka obnove su zgrade u Rijeci na adresi: Bihačka br. 1 i Aleksandra Mamića br. 7, sa projektiranim mjerama energetske učinkovitosti,  rekonstrukcije krova iznad grijanog prostora, izolacije vanjskog zida, zamjena vanjske stolarije nedrvenom. Realizacijom projekta i provedbom projektiranih mjera  energetske učinkovitosti rezultirat će uštedom u potrošnji energenata, smanjenjem emisija CO2, kao i smanjenje troškova za korisnike. Pored navedenog  provedbom projekta rezultirat će i podizanje svijesti lokalnog stanovništva, a time i sam izgled okoline.

Ukupna vrijednost navedenih projekta je u iznosu od 3.390.568,10 kn, od čega  udio EU sredstava iznosi 1.878.225,84 kn. Planirano razdoblje provedbe projekta je 6 mjeseci, počevši od rujna do veljače 2018.god.


opširnije

NABAVA 31/2017

 Objavljeno 25.10.2017.


Postupak nabave za izvođenje radova na energetkoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Mate Balote 41


opširnije

NABAVA 28/2017

 

 Status: otvoreno, objavljeno 22.09.2017. otvoreno do 13.10.2017. do 12:00


Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Janka Polić Kamova 37A


1.obavijestonabavi-1506085691.pdf

2.dokumentacijaonabavi-1506085764.pdf

3.obrasciizdokumentacijeonabavi-1506086058.docx

4.prilog4..xlsx

5.glavniprojekt-1506085875.pdf

paketzapreuzimanje-1506086190.zip


opširnije

NABAVA 26/2017

 

 Status: otvoreno, objavljeno 22.09.2017. otvoreno do 13.10.2017. do 12:00


Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Gajeva 9


1.obavijestonabavi-1506085284.pdf

2.dokumentacijaonabavi-1506085362.pdf

3.obrasciizdokumentacijeonabavi-1506085383.docx

4.prilog4.-1506085393.xls

5.glavniprojekt-1506085447.pdf

26-2017paketzapreuzimanje.7z 

opširnije

NABAVA 25/2017

 Status: otvoreno, objavljeno 22.09.2017. otvoreno do 13.10.2017. do 12:00


Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Franje Čandeka 31, 31A, 31B 


1.obavijestonabavi.pdf

2.dokumentacijaonabavi.pdf

3.obrasciizdokumentacijeonabavi.docx

4.prilog4..xls

5.glavniprojekt.pdf

25-2017paketzapreuzimanje.7z

opširnije

NABAVA 06/2017

 Objavljeno 22.09.2017.


Postupak nabave za izvođenje radova na energetkoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Martina Kontuša 14


glavniprojektmartinakontua14.pdf

opširnije

NABAVA 05/2017

 Objavljeno 22.09.2017.


Postupak nabave za izvođenje radova na energetkoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Emilija Randića 8 i 10


glavniprojektemilijarandia8i10.pdf.pdf

opširnije

NABAVA 07/2017

 Status: zatvoreno


Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Nike Katunara 12


obavjestonabavi-1504100808.pdf

dokumentacijaonabavi-1504100822.pdf

trokovnik-nikekatunara12-rijeka.xlsx

paketzapreuzimanje-1504100898.zip

opširnije

NABAVA 08/2017

 Status:zatvoreno


Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Giuseppe Carabino 3opširnije

NABAVA 06/2017

 Objavljeno 30.08.2017.


Postupak nabave za izvođenje radova na energetkoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Martina Kontuša 14


glavniprojekt-1504100028.pdf

opširnije

NABAVA 05/2017

Objavljeno 30.08.2017.


 Postupak za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Emilija Randića br. 8 10


glavniprojekt.pdf

opširnije

NABAVA 04/2017

 Status: zatvoreno,


Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u gradu Rijeci na adresi: Aleksandra Mamića 7


obavjestonabavi-1497951809.pdf

dokumentacijaonabavi-1497951825.pdf

trokovnik-aleksandramamica7-rijeka-1497951834.xlsx

paketzapreuzimanje-1497951926.zip

opširnije

NABAVA 03/2017

 Status: Zatvoreno


Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u gradu Rijeci na adresi: Vere Bratonje 23


obavjestonabavi-1497951230.pdf

dokumentacijaonabavi-1497951246.pdf

trokovnik-verebratonje23-rijeka.xlsx

paketzapreuzimanje-1497951586.zip
opširnije

NABAVA 01/2017

 Status: Zatvoreno


Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u gradu Rijeci na adresi: Bihačka 1


obavjestojavnojnabavi.pdf

dokumentacijaonabavi-1497879702.pdf

trokovnik-bihaka1-rijeka.xlsx

paketzapreuzimanje-1497879796.zip


opširnije

NABAVA 02/2017

 Status: Zatvoreno


Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u gradu Rijeci na adresi: Ede Jardasa br. 29,31,33,35

obavjestonabavi-1497879162.pdf

dokumentacijaonabavi-1497879180.pdf

trokovnik-1497879190.xlsx

paketzapreuzimanje.zip

opširnije

Zahtjev za sufinanciranje dizala u višestambenim zgradama

 Na inicijativu Koordinacijskog odbora društava i udruga umirovljenika HP i HT Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora se s Hrvatskom udrugom za dizala uključila u taj projekt. S obzirom na to da znatan broj stambenih zgrada visine četiri ili pet katova nema osobno dizalo, otežan je pristup do stanova stanarima takvih zgrada. Prema nekim procjenama na području RH postoji oko 8.500 stubišta u koja bi se mogla ugraditi osobna dizala. Takva ugradnja bi dodatno zaposlila naše industrijske tvrtke koje se bave proizvodnjom dizala i građevinsku operativu koja bi ih ugrađivala.


S obzirom na to da ostvarenje ovog projekta zahtjeva znatna financijska sredstva, Koordinacijski je odbor zatražio mišljenje Europske komisije o tome može li se u tom ostvarenju računati na sredstva iz fondova EU. U dobivenom odgovoru koji je potpisala povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu, stoji da se u okviru mjera koje obuhvaćaju infrastrukturu za skrb za starije osobe, uključujući stambenu infrastrukturu i njene prilagodbe, može računati na sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Pritom je moguće za takav tip projekta osigurati približno 80% sredstava iz europskih fondova.


izvor: http://www.hgk.hr/

opširnije

Novi model obračuna HEP-a za zajedničku potrošnju zgrade

 Zbog potrebe usklađenja modela obračuna s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/2015) i ostalim važećim propisima, kao i radi izdavanja jedinstvenog računa i usklađenja s procesom promjene opskrbljivača, ovim putem Vas obavještavamo da se mora izvršiti promjena dosadašnjeg modela obračuna zajedničke potrošnje. 

Sukladno tome ne može se vršiti obračun utrošene električne energije za zajedničku potrošnju objekta (zgrade) kao do sada, već će se se izdavati redovan polugodišnji ili mjesečni obračun za obračunsko  mjerno mjesto navedene zajedničke potrošnje.


Za sve dodatne informacije kontaktirajte svog referenta zgrade ili našu pravnu službu.

opširnije

Produljen rok za prijavu za energetsku obnovu višestambenih zgrada

 

 Obzirom na iznimno veliki interes upravitelja i predstavnika stanara za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Posredničko tijelo razine 1 je dana 12.01.2017. produžilo rok za podnošenje projektnih prijedloga  do 31. siječnja 2017. godine u 23:59h.


Za više informacije posjetite stranicu:

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/produljen_rok_za_prijavu_za_energetsku_obnovu_visestambenih_zgrada/

opširnije

OBAVIJEST O UKLANJANJU SNIJEGA I LEDA

 Temeljem članka 68. Odluke o komunalnom redu Gradskog vijeća Grada Rijeke i Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno prometnih površina u zimskim uvjetima kojeg donosi Gradolnačelnik, svi vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekta dužni su čistiti led i snijeg s dijela nogostupa i drugih pristupnih puteva koji se nalaze ispred njihovih objekta na način da se osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.


Pozivaju se svi vlasnici stambenih i poslovnih objekata, upravitelji zgrada, odgovorne osobe u odgojno obrazovnim ustanovama, ustanovama u kulturi, ustanovama u zdravstvu i socijalnoj skrbi te sportskim objektima da  u vrijeme snježnih oborina i zimskih uvjeta osiguraju i provedu čišćenje snijega i leda s nogostupa i drugih pristupnih putova uz objekte kojih su vlasnici i korisnici ili njima upravljaju.


Sol za posipanje možete nabaviti putem tvrtki:

- MA.CO.T. d.o.o. - proizvodnja i prerada soli, Industrijska zona Kukuljanovo bb, Škrljevo, e-mail macot@macot.hr, fax: 051/252-030, telefon: 051/252-020

- PAG 91 d.o.o., Vela ulica 14, Pag, e-mail: pag91@pag91.hr, fax: 023/611-350, telefon: 023/612-200

opširnije

Novi natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Službeno je najavljen nastavak sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada i to isključivo iz EU izvora. Objava poziva na dostavu ponuda je planirana za 17. listopada, a poziv će biti otvoren 90 dana. Potencijalnim prijaviteljima će na raspolaganju biti 152 milijuna kuna i sufinanciranje radova obnove do 60 posto, neovisno o lokaciji.

U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja 12 10.2016. je službeno najavljen nastavak sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada. Kao što Program Vlade iz 2014. i predviđa, sredstva se od 2016. počinju povlačiti iz Europskog fonda. U prvom pozivu, koji će biti objavljen 17. listopada i otvoren 90 dana, na raspolaganju će biti 152 milijuna kuna. Inače, Hrvatskoj je do 2020. ukupno za potrebe energetske obnove višestambenih zgrada na raspolaganju oko 70 milijuna eura.

Uvjet za prijavu je 50 postotna ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini. Najniži iznos sredstava koji prijavitelji mogu tražiti je 150.000 kuna, a najviši 16,5 milijuna kuna po višestambenoj zgradi.

Novi model financiranja podrazumijeva i izmjene u uvjetima sufinanciranja, pa će se tako za sufinanciranje energetske obnove moći prijaviti isključivo cjelovite zgrade koje nisu pojedinačna kulturna dobra. Projektna dokumentacija sufinancira se u iznosu od 85 posto, a uključuje izradu energetskog pregleda i certifikata prije i poslije obnove zgrade i glavni projekt. Provedba obnove na zgradi, stručni nadzor građenja i projektantski nadzor sufinanciraju se u iznosu od 60 posto prihvatljivih troškova za područje cijele Hrvatske. Financiraju se radovi na obnovi ovojnice zgrade, zamjeni sustava grijanja, unutarnje rasvjete i uvođenju obnovljivih izvora energije. Više na http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/od_iduceg_tjedna_se_nastavlja_sufinanciranje_energetske_obnove_visestambenih_zgrada/opširnije

NOVO U PONUDI

 OBNOVITE SVOJU ZGRADU uz sufinanciranje europskih fondova:

 - ENERGETSKIH PREGLEDA I CERTIFIKATA
 - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - IZVOĐENJE RADOVA - UZ NAJNIŽU KAMATU NA TRŽIŠTU    OD SAMO 3,99% 

 (kunska fiksna/devizna promjenjiva - kod naših

 poslovnih banaka)

 - POSTUPAK PROVEDBE NAŠE STRUČNE SLUŽBE

   SA OVLAŠTENIM PARTNERIMA

opširnije

Napominjemo da je krajnji rok za postupak povezivanja zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora do 31. prosinca 2015.

Podsjetimo,povezivanje zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora je posupak koji propisuje Pravilnik o povezivanju zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN60/2010) koji je stupio na snagu 21.05.2010.
opširnije

Allianz osiguranje d.d.

Obaviještavamo sve suvlasnike stambenih i stambeno-poslovnih zgrada da je Rumat d.o.o. sa 1.01.2014. god. sklopio novi Ugovor o osigurateljnim rizicima s Allianz osiguranjem d.d. pod boljim uvjetima.
opširnije

OTVARANJE POSLOVNICE U GRADU ZAGREBU

Rast i razvoj trebao bi biti prirodan odabir svake tvrtke. Zbog učestalih promjena na tržištima i u okolini poduzeća razvoj se nameće kao logična reakcija, upravo zato smo odlučili proširiti svoje poslovanje otvaranjem poslovnice u Gradu Zagrebu.
opširnije

Legalizacija objekta

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta (rješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju se podnosi najkasnije do 30.06.2013.g.
opširnije