Novosti

Zahtjev za sufinanciranje dizala u višestambenim zgradama

 Na inicijativu Koordinacijskog odbora društava i udruga umirovljenika HP i HT Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora se s Hrvatskom udrugom za dizala uključila u taj projekt. S obzirom na to da znatan broj stambenih zgrada visine četiri ili pet katova nema osobno dizalo, otežan je pristup do stanova stanarima takvih zgrada. Prema nekim procjenama na području RH postoji oko 8.500 stubišta u koja bi se mogla ugraditi osobna dizala. Takva ugradnja bi dodatno zaposlila naše industrijske tvrtke koje se bave proizvodnjom dizala i građevinsku operativu koja bi ih ugrađivala.


S obzirom na to da ostvarenje ovog projekta zahtjeva znatna financijska sredstva, Koordinacijski je odbor zatražio mišljenje Europske komisije o tome može li se u tom ostvarenju računati na sredstva iz fondova EU. U dobivenom odgovoru koji je potpisala povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu, stoji da se u okviru mjera koje obuhvaćaju infrastrukturu za skrb za starije osobe, uključujući stambenu infrastrukturu i njene prilagodbe, može računati na sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Pritom je moguće za takav tip projekta osigurati približno 80% sredstava iz europskih fondova.


izvor: http://www.hgk.hr/

opširnije

Novi model obračuna HEP-a za zajedničku potrošnju zgrade

 Zbog potrebe usklađenja modela obračuna s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/2015) i ostalim važećim propisima, kao i radi izdavanja jedinstvenog računa i usklađenja s procesom promjene opskrbljivača, ovim putem Vas obavještavamo da se mora izvršiti promjena dosadašnjeg modela obračuna zajedničke potrošnje. 

Sukladno tome ne može se vršiti obračun utrošene električne energije za zajedničku potrošnju objekta (zgrade) kao do sada, već će se se izdavati redovan polugodišnji ili mjesečni obračun za obračunsko  mjerno mjesto navedene zajedničke potrošnje.


Za sve dodatne informacije kontaktirajte svog referenta zgrade ili našu pravnu službu.

opširnije

Produljen rok za prijavu za energetsku obnovu višestambenih zgrada

 

 Obzirom na iznimno veliki interes upravitelja i predstavnika stanara za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Posredničko tijelo razine 1 je dana 12.01.2017. produžilo rok za podnošenje projektnih prijedloga  do 31. siječnja 2017. godine u 23:59h.


Za više informacije posjetite stranicu:

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/produljen_rok_za_prijavu_za_energetsku_obnovu_visestambenih_zgrada/

opširnije

OBAVIJEST O UKLANJANJU SNIJEGA I LEDA

 Temeljem članka 68. Odluke o komunalnom redu Gradskog vijeća Grada Rijeke i Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno prometnih površina u zimskim uvjetima kojeg donosi Gradolnačelnik, svi vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekta dužni su čistiti led i snijeg s dijela nogostupa i drugih pristupnih puteva koji se nalaze ispred njihovih objekta na način da se osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.


Pozivaju se svi vlasnici stambenih i poslovnih objekata, upravitelji zgrada, odgovorne osobe u odgojno obrazovnim ustanovama, ustanovama u kulturi, ustanovama u zdravstvu i socijalnoj skrbi te sportskim objektima da  u vrijeme snježnih oborina i zimskih uvjeta osiguraju i provedu čišćenje snijega i leda s nogostupa i drugih pristupnih putova uz objekte kojih su vlasnici i korisnici ili njima upravljaju.


Sol za posipanje možete nabaviti putem tvrtki:

- MA.CO.T. d.o.o. - proizvodnja i prerada soli, Industrijska zona Kukuljanovo bb, Škrljevo, e-mail macot@macot.hr, fax: 051/252-030, telefon: 051/252-020

- PAG 91 d.o.o., Vela ulica 14, Pag, e-mail: pag91@pag91.hr, fax: 023/611-350, telefon: 023/612-200

opširnije

Novi natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Službeno je najavljen nastavak sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada i to isključivo iz EU izvora. Objava poziva na dostavu ponuda je planirana za 17. listopada, a poziv će biti otvoren 90 dana. Potencijalnim prijaviteljima će na raspolaganju biti 152 milijuna kuna i sufinanciranje radova obnove do 60 posto, neovisno o lokaciji.

U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja 12 10.2016. je službeno najavljen nastavak sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada. Kao što Program Vlade iz 2014. i predviđa, sredstva se od 2016. počinju povlačiti iz Europskog fonda. U prvom pozivu, koji će biti objavljen 17. listopada i otvoren 90 dana, na raspolaganju će biti 152 milijuna kuna. Inače, Hrvatskoj je do 2020. ukupno za potrebe energetske obnove višestambenih zgrada na raspolaganju oko 70 milijuna eura.

Uvjet za prijavu je 50 postotna ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini. Najniži iznos sredstava koji prijavitelji mogu tražiti je 150.000 kuna, a najviši 16,5 milijuna kuna po višestambenoj zgradi.

Novi model financiranja podrazumijeva i izmjene u uvjetima sufinanciranja, pa će se tako za sufinanciranje energetske obnove moći prijaviti isključivo cjelovite zgrade koje nisu pojedinačna kulturna dobra. Projektna dokumentacija sufinancira se u iznosu od 85 posto, a uključuje izradu energetskog pregleda i certifikata prije i poslije obnove zgrade i glavni projekt. Provedba obnove na zgradi, stručni nadzor građenja i projektantski nadzor sufinanciraju se u iznosu od 60 posto prihvatljivih troškova za područje cijele Hrvatske. Financiraju se radovi na obnovi ovojnice zgrade, zamjeni sustava grijanja, unutarnje rasvjete i uvođenju obnovljivih izvora energije. Više na http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/od_iduceg_tjedna_se_nastavlja_sufinanciranje_energetske_obnove_visestambenih_zgrada/opširnije

NOVO U PONUDI

 OBNOVITE SVOJU ZGRADU uz sufinanciranje europskih fondova:

 - ENERGETSKIH PREGLEDA I CERTIFIKATA
 - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - IZVOĐENJE RADOVA - UZ NAJNIŽU KAMATU NA TRŽIŠTU    OD SAMO 3,99% 

 (kunska fiksna/devizna promjenjiva - kod naših

 poslovnih banaka)

 - POSTUPAK PROVEDBE NAŠE STRUČNE SLUŽBE

   SA OVLAŠTENIM PARTNERIMA

opširnije

Napominjemo da je krajnji rok za postupak povezivanja zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora do 31. prosinca 2015.

Podsjetimo,povezivanje zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora je posupak koji propisuje Pravilnik o povezivanju zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN60/2010) koji je stupio na snagu 21.05.2010.
opširnije

Allianz osiguranje d.d.

Obaviještavamo sve suvlasnike stambenih i stambeno-poslovnih zgrada da je Rumat d.o.o. sa 1.01.2014. god. sklopio novi Ugovor o osigurateljnim rizicima s Allianz osiguranjem d.d. pod boljim uvjetima.
opširnije

OTVARANJE POSLOVNICE U GRADU ZAGREBU

Rast i razvoj trebao bi biti prirodan odabir svake tvrtke. Zbog učestalih promjena na tržištima i u okolini poduzeća razvoj se nameće kao logična reakcija, upravo zato smo odlučili proširiti svoje poslovanje otvaranjem poslovnice u Gradu Zagrebu.
opširnije

Legalizacija objekta

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta (rješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju se podnosi najkasnije do 30.06.2013.g.
opširnije

Obavijest o obvezi energetskog certificiranja zgrada

Prema odredbi članka 15. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, prije izdavanja uporabne dozvole, drugog akta za uporabu, odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezinoga dijela, mora se pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade koji izdaje ovlaštena osoba, dok prema odredbi stavka 3. istog članka kupac ili unajmljivač zgrade ili njezinog dijela ima pravo uvida u energetski certifikat prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju prema posebnom zakonu.
opširnije

Zgrade nemaju OIB

Porezna uprava nije dodijelila stambenim zgradama osobne identifikacijske brojeve (OIB). Prema našim trenutnim saznanjima zgradama neće biti dodijeljeni OIB-i stoga što zgrade nisu fizičke niti pravne osobe. Svi izvođači radova u svojim računima ne smiju umjesto OIB-a zgrade upisivati OIB ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade kao niti upravitelja zgrade ili bilo koji drugi OIB osim svojeg u zaglavlju računa.
opširnije