21.02.2020

DODATNE USLUGE RUMATA D.O.O.

Nove usluge u portfelju Rumata d.o.o.

Poštovani suvlasnici,

Kao upravitelj vaše zgrade obavještavamo vas kako odnedavno pružamo i druge usluge izvan okvira redovnog upravljanja i to:
  •  Uslugu povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora (zakonska obaveza)
  •  Ishodovanje građevinske ili uporabne dozvole, te druge arhivske dokumentacije zgrade
  • Uslugu etažiranja koja uključuje izmjeru cijele zgrade, izradu elaborata, ishodovanje potvrde nadležnog tijela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, sastav Međuvlasničkog ugovora i njegovu provedbu temeljem prijedloga za upis u Gruntovnicu
  • Pokretanje i provođenje postupka za formiranje nužnog dijela okućnice i/ili formiranje parkirnog prostora

Ako imate potrebu za takvim specifičnim uslugama, molimo da nas kontaktirate za dodatne informacije i pojašnjenja na 095/392-47-71 (g. Branko Vitori) ili e-mailom na branko.vitori@rumat.hr

U Rijeci, 21.02.2020.g.
                                                                       
                                                                                                               Rumat d.o.o.