23.04.2020

KONAČNO STANJE O PROJEKTIMA ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Energetska obnova višestambenih zgrada u Rijeci (Referentni broj: KK.04.2.2.01) u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja.

"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj"

U privitku su slike završene energetske obnove svih višestambenih zgrada
(PRIJE I POSLIJE OBNOVE):

Privici:
1. KK.04.2.2.01.0545 - BIHAĆKA 1
2. KK.04.2.2.01.0502 - GIUSEPPE CARABINA 2
3. KK.04.2.2.01.0570 - GIUSEPPE CARABINA 5
4. KK.04.2.2.01.0345 - JELIĆEVA 11
5. KK.04.2.2.01.0540 - MARTINA KONTUŠA 14
6. KK.04.2.2.01.0535 - VERE BRATONJE 23
7. KK.04.2.2.01.0563 - ALEKSANDRA MAMIĆA 7
8. KK.04.2.2.01.0498 - KUNDAJEVO 15
9. KK.04.2.2.01.0619 - SAVE JUGO BUJKOVE 34 I 36
10. KK.04.2.2.01.0555 - MILANA RUSTANBEGA 6
11. KK.04.2.2.01.0346 - SLAVKA KRAUTZEKA 51/2
12. KK.04.2.2.01.0517 - SLAVKA KRAUTZEKA 92, 92A, 92B, 92C
13. KK.04.2.2.01.0510 - JANKA POLIĆ KAMOVA 37A
14. KK.04.2.2.01.0638 - EMILIJA RANDIĆA 8 I 10
15. KK.04.2.2.01.0610 - BERTE JARDAS 10
16. KK.04.2.2.01.0627 - NIKE KATUNARA 12
17. KK.04.2.2.01.0508 - ANTE KOVAČIĆA 1
18. KK.04.2.2.01.0622 - TIĆI 22H
19. KK.04.2.2.01.0542 - DRAGE GERVAISA 36
20. KK.04.2.2.01.0503 - DRAGE GERVAISA 62
21. KK.04.2.2.01.0392 - SAVE JUGO BUJKOVE 15 I 17
22. KK.04.2.2.01.0562 - SAVE JUGO BUJKOVE 30 I 32
23. KK.04.2.2.01.0609 - MILANA RUSTANBEGA 1 I 3
24. KK.04.2.2.01.0557 - SAVE VUKELIĆA 1, 3, 5, 7
25. KK.04.2.2.01.0615 - MATE BALOTE 35
26. KK.04.2.2.01.0506 - MATE BALOTE 41
27. KK.04.2.2.01.0626 - MATE BALOTE 49
28. KK.04.2.2.01.0629 - EDE JARDASA 29, 31, 33, 35
29. KK.04.2.2.01.0419 - NASELJE VULKAN 2
30. KK.04.2.2.01.0496 - BRIBIRSKA 7 I 9
31. KK.04.2.2.01.0520 - GIUSEPPE CARABINA 3
32. KK.04.2.2.01.0624 - GAJEVA 9
33. KK.04.2.2.01.0620 - FRANJE ČANDEKA 31, 31A, 31B
34. KK.04.2.2.01.0534 - MATE BALOTE 25, 25A, 25B, 25C, 25D
35. KK.04.2.2.01.0554 - LOŠINJSKA 3
36. KK.04.2.2.01.0561 - MILANA RUSTANBEGA 18 I 20