12.05.2020

NATJEČAJ ZA IZRADU NOVOG KROVIŠTA NA ZGRADI FRANA SUPILA 11, RIJEKA

Status: zatvoreno Poziv na dostavu ponuda za izradu novog krovišta na višestambenoj zgradi Frana Supila 11, Rijeka sa troškovnikom u prilogu

Privici:
poziv-za-dostavu-ponuda-frana-supila-11.doc
troskovnik-f.xls