15.04.2024

Natječaj za obnovu fasade i krovišta na zgradi Josipa Pupačića 70, KrkPoziv za dostavu ponuda za zgradu na adresi Josipa Pupačića 70, Krk za:
- obnovu fasade
- obnovu krovišta 
- izgradnju betonskih staza, hidroizolacije vanjskih zidova te upojnih bunara uz oborinsku kanalizaciju

Natječaj će biti otvoren od 15.04.2024. i trajati će do 30.04.2024. kada će se organizirati otvaranje pristiglih ponuda.

U prilogu dostavljamo 3 primjerka troškovnika za svaki segment obnove zgrade.

Rumat d.o.o.


Privici:
1-josipa-pupacica-70-krk-upojni-bunari-i-hidroizolacija.xlsx
2.xlsx
3.xlsx