12.05.2020

NATJEČAJ ZA OBNOVU KROVA I FASADE KORTILA NA ZGRADI KREŠIMIROVA 56, RIJEKA

Status: zatvoreno Poziv na dostavu ponuda za obnovu krova i fasade kortila na višestambenoj zgradi Krešimirova 56, Rijeka sa troškovnikom i rješenjem Konzervatorskog odjela u prilogu

Privici:
poziv-za-dostavu-ponuda-kresimirova-56.doc
rjesenje-konzervatorskog-odjela.pdf
troskovnik_kresimirova_56.pdf