21.01.2020

NATJEČAJ ZA RESTAURACIJU DVOKRILNIH ULAZNIH VRATA NA ZGRADI ULJARSKA 1, RIJEKA

Status: zatvoreno
Poziv na dostavu ponuda za restauraciju dvokrilnih stilskih ulaznih vrata poslovno-stambene zgrade Uljarska 1, Rijeka sa troškovnikom u prilogu
 

Privici:
poziv-za-dostavu-ponuda-uljarska-1.doc
troskovnik-resturacija-postojecih-ulaznih-vrata-uljarska-1.xls