28.07.2020

NATJEČAJ ZA SANACIJU DIJELA KROVIŠTA NA ZGRADI ALESSANDRA MANZONIA 5, RIJEKA

Status: zatvoreno Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji dijela krovišta poslovno stambene zgrade Alessandra Manzonia 5, Rijeka sa troškovnikom u prilogu

Privici:
poziv-za-dostavu-ponuda-a.doc
troskovnik-radova.xls