28.07.2020

NATJEČAJ ZA SANACIJU DIJELA KROVIŠTA NA ZGRADI ALESSANDRA MANZONIA 5, RIJEKA

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji dijela krovišta poslovno stambene zgrade Alessandra Manzonia 5, Rijeka sa troškovnikom u prilogu

Privici:
poziv-za-dostavu-ponuda-a.doc
troskovnik-radova.xls