11.10.2022

Natječaj za sanaciju drvene stolarije na zgradi Riva 10 u RijeciPoziv na dostavu ponuda za sanaciju/popravak drvene stolarije (grilje+prozori) poslovno stambene zgrade Riva 10 u Rijeci sa troškovnikom u prilogu.
Natječaj će biti otvoren od 11.10.2022. do 31.10.2022. do 13:00 sati kada će biti organizirano javno otvaranje pristiglih ponuda.

Privici:
riva-10-sanacija-drvene-stolarije-griljeprozori.xlsx