10.06.2024

Natječaj za sanaciju fasade zgrade Zvonimirova 18, RijekaPoziv za dostavu ponuda za sanaciju fasade višestambene zgrade ZVONIMIROVA 18, 51000 RIJEKA 

Natječaj je otvoren od 10.06.2024. i trajati će do 28.06.2024. nakon čega će se organizirati otvaranje pristiglih ponuda.

U prilogu dostavljamo troškovnik sanacije pročelja.

Rumat d.o.o.


Privici:
troskovnik-radova-obnova-fasade-zvonimirova-18.xls