19.06.2024

Natječaj za sanaciju fasade zgrade Zvonimirova 5-7-9, RijekaPoziv za dostavu ponuda za sanaciju fasade višestambene zgrade ZVONIMIROVA 5-7-9, 51000 RIJEKA 

Natječaj je otvoren od 19.06.2024. i trajati će do 03.07.2024. nakon čega će se organizirati otvaranje pristiglih ponuda.

U prilogu dostavljamo troškovnik sanacije pročelja.

Rumat d.o.o.


Privici:
zvonimirova-579-bez-cijena.xlsx