18.05.2020

NATJEČAJ ZA SANACIJU ODVODNOG KOLEKTORA SANITARNE ODVODNJE NA ZGRADI VITOMIRA ŠIROLE PAJE 14, RIJEKA

Status: zatvoreno Poziv na dostavu ponuda za sanaciju odvodnog kolektora sanitarne odvodnje na višestambenoj zgradi Vitomira Širole Paje 14, Rijeka sa Građevinskim projektom u prilogu
 

Privici:
20-1316-sanacija-kolektora.pdf
poziv-za-dostavu-ponuda-vsp-14.doc