18.05.2020

NATJEČAJ ZA SANACIJU ODVODNOG KOLEKTORA SANITARNE ODVODNJE NA ZGRADI VITOMIRA ŠIROLE PAJE 14, RIJEKA

Poziv na dostavu ponuda za sanaciju odvodnog kolektora sanitarne odvodnje na višestambenoj zgradi Vitomira Širole Paje 14, Rijeka sa Građevinskim projektom u prilogu
 

Privici:
20-1316-sanacija-kolektora.pdf
poziv-za-dostavu-ponuda-vsp-14.doc