15.11.2021

Natječaj za sanaciju pročelja i krovišta zgrade Žrtava fašizma 1 u RijeciStatus: zatvoreno. Rok za dostavu ponuda je bio do 13.12.2021. do 12:00 sati.
Poziv na dostavu ponuda za sanaciju pročelja i krovišta zgrade Žrtava fašizma 1 u Rijeci sa troškovnikom i uvjetima Konzervatora u prilogu.
Priložen je i zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda.

Privici:
troskovnik-zrtava-fasizma-1.xlsx
uvjeti-konzervatorskog-odjela.pdf
zapisnik-o-otvaranju-ponuda.pdf