15.11.2021

Natječaj za sanaciju pročelja i krovišta zgrade Žrtava fašizma 1 u RijeciStatus: rok za dostavu ponuda do 13.12.2021. do 12:00 sati
Poziv na dostavu ponuda za sanaciju pročelja i krovišta zgrade Žrtava fašizma 1 u Rijeci sa troškovnikom i uvjetima Konzervatora u prilogu

Privici:
troskovnik-zrtava-fasizma-1.xlsx
uvjeti-konzervatorskog-odjela.pdf