07.12.2018

Obavijest - Allianz osiguranje

Obavijest:

Od 01.01.2019. sve zgrade pod upravljanjem Rumata d.o.o. koje plaćaju višu premiju osiguranja, imaju osigurani rizik od potresa.