10.03.2021

Obavijest predstavnicima suvlasnika o otvorenim prijavama za Male komunalne akcije 2022.g.Poštovani suvlasnici i predstavnici suvlasnika zgrada pod upravom Rumata d.o.o.,

Obavještavamo vas kako Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu poziva građane, ovlaštene predstavnike suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udruge građana da u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, te u sjedištima mjesnih odbora od 10. ožujka do 31. ožujka 2021. godine podnesu prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (Male komunalne akcije) za 2022. godinu.

Male komunalne akcije su uređenja komunalne infrastrukture prema neposrednim prijedlozima građana i provode se s ciljem podizanja kvalitete življenja građana na području gradskih kvartova.

Predlagati se mogu manji komunalni zahvati kao što su: uređenje zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave tijela javne rasvjete, sanacija postojećih prometnica, uređenje kolnika, izrada nogostupa, uređenje prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanacija divljih deponija i sl.

Za više informacija upućujemo Vas da konzultirate službene stranice Grada Rijeke na slijedećoj poveznici: https://www.rijeka.hr/male-komunalne-akcije-predlozite-uredenja-na-podrucju-svojih-kvartova

Vaš upravitelj
Rumat d.o.o.