14.06.2021

Poziv na dostavu ponuda; sanacija dimnjaka stambeno-poslovne zgrade Uljarska 1, RijekaPoziv na dostavu ponuda za izvođenjem radova na sanaciji dimnjaka stambeno-poslovne zgrade u Rijeci, na adresi Uljarska 1.
Rok za dostavu ponuda jest do 30.06.2021. do 12:00 sati.

Privici:
poziv-za-dostavu-ponuda-uljarska-1.doc
troskovnik.xls