29.12.2020

Rijeka dobila Akcijski plan za sprječavanje vandalizmaObavještavaju se (su)vlasnici zgrada na području Grada Rijeke kako je dana 01. prosinca 2020.g. Gradonačelnik temeljem Zaključka klasa 023-01/20-04/118-71 i urbroj 2170-01/15-00-20-13 donio Akcijski plan za sprječavanje vandalizma kojim se upraviteljima, a podredno (i vlasnicima zgrada) nalaže obveza održavanja pročelja sukladno propisima kojima se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava. S tim u svezi ukazuje se na potrebu korištenja sredstava zajedničke pričuve za uređenje zajedničkih dijelova zgrade uz preporuku poduzimanja mjere premazivanja pročelja zaštitinim, anti-grafitnim premazom do 3 metra visine.
Slijedom naprijed-navedenoga Odjel gradske uprave za komunalni sustav / Direkcija za komunalno redarstvo Grada Rijeke poziva na izvršavanje odredbe iz članka 7. Zaključka kojeg možete pronaći na slijedećoj poveznici:
http://www.rijeka.hr/rijeka-dobila-akcijski-plan-za-sprjecavanje-vandalizma/