12.12.2017

PREGLED POTPISANIH UGOVORA

PREGLED POTPISANIH UGOVORA

Poziv "Energetska obnova višestambenih zgrada; Referentni broj: KK.04.2.2.01"

U prilogu cijeli popis pregleda potpisanih ugovora:

20171208_prikaz4c2.2.ugovorazaweb.pdf