Hitno 24/7

Za slijedeće intervencije:

  • puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacione instalacije
  • kvarovi na plinskim instalacijama
  • kvarovi na električnim instalacijama i dizalima

organizirano je cjelodnevno dežurstvo 0-24 sata sve dane u godini.

Služba hitnih intervencija jedna je od ključnih u tehničkom sektoru Rumata. Njihova temeljna djelatnost je otklanjanje kvarova na vodovodnim instalacijama, kanalizaciji, plinskim i električnim instalacijama uz organizirano dežurstvo 0-24 sata. Ovlašteni predstavnik suvlasnika prijavljuje kvar na broj za hitne intervencije, a izvođač u najkraćem roku izlazi na teren.

BROJEVI ZA HITNE INTERVENCIJE RIJEKA:

  • vodovodne instalacije i kanalizacija: 091/321-01-01
  • plinske instalacije: 051/343-122
  • električne instalacije i dizala 
  • krov 

BROJEVI ZA HITNE INTERVENCIJE ZAGREB:

  • vodovodne instalacije i kanalizacija: 098/520-667; 099/ 696 7788
  • električne instalacije: 098/900 6872