Redovno upravljanje

Za sve zgrade koje sa nama imaju sklopljen Ugovor o upravljanju, provodimo poslove redovitog upravljanja sukladno odredbama međuvlasničkog ugovora suvlasnika zgrade i posebnim odlukama koje suvlasnici donose glasanjem. Glasanjem se uglavnom donose posebne odluke o izvršenju poslova nadogradnje infrastrukture zgrade i poboljšanja postojeće infrastrukture kao na primjer:

 • postavljanje kosog krova na zgradi sa ravnim krovom,
 • ugradnja dizala,
 • ugradnja plinske instalacije,...

Bez potrebe za posebnim glasanjem a na osnovu dugoročnih ugovora o održavanju pojedinih dijelova i infrastrukture zgrade ili zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade, izvršavaju se poslovi redovitog održavanja i hitni popravci zgrade kao na primjer:

 • mjesečno održavanje dizala,
 • mjesečno održavanje toplinske podstanice,
 • čišćenje dimnjaka i ventilacionih cijevi,
 • dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade,
 • sanacija puknuća vodovodne cijevi,...

Rumat je tvrtka osnovana 1997. godine s ciljem pružanja usluga upravljanja i održavanja stambenih i poslovnih objekata na području grada Rijeke i okolice. U Rumatu radi 15 stalno zaposlenih osoba i najveći smo upravitelj u gradu Rijeci. Imamo organizirane hitne intervencije, obrtnike i tvrtke za manje radove koji su potrebni stambenim zgradama, te sve ostale potrebne djelatnosti koje su potrebne za kvalitetno održavanje Vaše zgrade.

Kako bismo Vam bolje približili našu ponudu, želimo Vam istaknuti bitne prednosti koje nudimo suvlasnicima stambenih zgrada:

 1. Otvaranje zasebnog računa zgrade kod poslovne banke za svaku pojedinu zgradu
 2. Fiksna cijena usluge upravljanja koja ne ovisi o visini izdvajanja za zajedničku pričuvu zgrade
 3. Godišnji plan rada provodi se u dogovoru sa željama suvlasnika zgrade
 4. Kontrola rada izvođača radova – niti jedan radni nalog niti račun neće biti plaćeni a da ih predhodno nije ovjerio ovlašteni predstavnik suvlasnika svojim potpisom i pečatom zgrade
 5. Za sve pravne i knjigovodstvene probleme Vaše zgrade brinemo mi. Mjesečno ili po dogovoru od naše strane ovlašteni predstavnik dobiva izvještaj o plaćanju suvlasnika te stanje na računu. Suvlasnici koji ne plaćaju svoje obveze se redovito utužuju u dogovoru s predstavnikom suvlasnika.
 6. Na našoj internet stranici suvlasnici mogu dobiti uvid u Bilancu zgrade, stanje na računu zajedničke pričuve, popis dužnika, stanje predanih zahtjeva, odnosno sve izvještaje i podatke koji se tiču njihove zgrade