Pravni propisi

Upravljanja zgradama pravno je određeno u prvom redu Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Navedeni Zakon utvrđuje međusobne odnose suvlasnika zgrade odnosno bilo koje druge vrste nekretnina.

Svi ostali Zakoni utvrđuju što kako i kada suvlasnici moraju činiti u okviru upravljanja i održavanja vlastite zgrade odnosno nekretnine.

Na primjer zakon o zaštiti od požara utvrđuje koje minimalne mjere suvlasnici zgrade moraju poduzeti u cilju zaštite od požara vlastite zgrade.


Popis zakona, pravilnika i uredbi Republike Hrvatske


Pravilnici i Odluke Grada Rijeke