Pravni propisi

Upravljanja zgradama pravno je određeno u prvom redu Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Navedeni Zakon utvrđuje međusobne odnose suvlasnika zgrade odnosno bilo koje druge vrste nekretnina.

Svi ostali Zakoni utvrđuju što kako i kada suvlasnici moraju činiti u okviru upravljanja i održavanja vlastite zgrade odnosno nekretnine.

Na primjer zakon o zaštiti od požara utvrđuje koje minimalne mjere suvlasnici zgrade moraju poduzeti u cilju zaštite od požara vlastite zgrade.

Popis zakona, pravilnika i uredbi Republike Hrvatske

Pravilnici i odluke grada Rijeku

Napomena

Prilikom otvaranja dokumenata pojedinih pravilnika i odluka grad Rijeke potrebno je posebno odabrati program "Acrobat Reader".

Pored navedenih zakona, odredbi, pravilnika, ... postoje i drugi pravni dokumenti izvan našeg znanja u trenutku stvaranja ovog popisa koji imaju više ili manje utjecaja na upravljanje ii održavanje zgrada.