Prinudno upravljanje

Prinudni upravitelj zgradama na području grada Rijeke je Rumat d.o.o., i time imamo pravo i obvezu obavljanja poslova redovitog održavanja zgrada koje se nalaze pod prinudnom upravom. Pri tome su naše ovlasti privremene i ograničene uslijed nepostojanja Ugovora o upravljanju i Međuvlasničkog ugovora suvlasnika zgrade, te možemo izvršiti samo radove koji otklanjaju opasnost za život i zdravlje korisnika zgrade. To znači da na zgradama koje se nalaze pod prinudnom upravom nismo u mogućnosti izvršavati radove nadogradnje infrastrukture niti poboljšanja postojeće.

Kao Upravitelj, svim suvlasnicima zgrada pod prinudnom upravom savjetujemo da sklope Ugovor o upravljanju s nama jer će time oni putem ovlaštenog predstavnika kojeg izaberu moći aktivno odlučivati o svojoj zgradi. To podrazumijeva da će se uz radove koji spadaju u nužne moći na njihov zahtjev izvoditi i radovi na poboljšanju zgrade. Također, moći će utužiti suvlasnike koji ne plaćaju zajedničku pričuvu, što je na zgradama pod prinudnom upravom jedan od većih problema.