Gradske službe

gradska-plinara-zagreb-logo-1368517261.jpg
Gradska plinara Zagreb ima dežurne ekipe za potrebe hitnih intervencija tj.zaprimanja i rješavanja dojava o izlaženju plina u objektima i izvan objekta, o oštećenjima plinovoda, kućnih priključaka i unutarnjih instalacija, o požaru, eksploziji, trovanju, u slučaju da stranka nema plina, da lupa ili blokira plinsko brojilo te u bilo kojoj situaciji koja ugrožava sigurnu opskrbu potrošača prirodnim plinom. Nakon dojave, ekipe u najkraćem roku, ovisno o prioritetu dojava, izlaze na mjesto dojave.
Radnička cesta 1
tel: 01 63 02 382, 01 61 84 586
od 0 do 24 sata
fax: 01 63 02 495
untitled-1368517938.png
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. zadužen je za održavanje javnog vodoopskrbnog sustava: crpnih i precrpnih stanica, rezervoara, kaptažnih građevina, vodoopskrbnih cjevovoda s uređajima i spojnih vodova (priključaka). Priključak je dio javne vodoopskrbne mreže, te ga Vodoopskrba i odvodnja-Sektor vodoopskrbe održava o svome trošku od mjesta priključenja do iza vodomjera, uključujući i zaporni ventil smješten u vodomjernom oknu. Vodomjerno okno u vlasništvu je potrošača te se mora kontrolirati i održavati u ispravnom stanju iz sanitarno-tehničnih razloga- Vodovodnu instalaciju iza vodomjera i ventila dužan je održavati potrošač o svom trošku uz angažiranje vodoinstalatera po svom izboru. Dojave o kvarovima na vodoopskrbnoj mreži kao i na priključcima građani mogu prijaviti na navedene telefone.
Ul.Eleonore Patačić 1b
tel: 01 61 63 999
fax: 01 61 63 990
mob: 091 61 87 740

Odvodnja
tel: 01 61 63 222
fax: 01 61 63 220
index.jpg
HEP distribucija d.o.o. Elektra Zagreb
Kvar građani prijavljuju telefonom. U razgovou dežurni dispečer nastoji doznati je li nestanak struje zamijećen i u okolnim zgradama ili je možda pregorjela sklopka ili osigurač. Ekipe izlaze na teren i otklanjaju kvar na trafostanici, na električnoj mreži i sl. Popravljaju i kvarove osigurača i slično ako to potrošač ne zna učiniti sam, no to posebno naplaćuju.
Gundulićeva 32
tell: 01 48 56 320, 01 48 56 335, 01 48 56 340
od 0 do 24 sata

Reklamacije za javnu rasvjetu:
tel: 0800 1015i
hep-toplinarstvo-logo-20120302150400282.jpg
HEP – toplinarstvo, pogon toplinske mreže vodi brigu o instalacijama grijanja, zgradama na području Zagreba, koje su priključene na toplanu.
tel: 01 61 31 967, 01 61 31 671, 01 6009 601
fax: 01 61 31 686
od 0 do 24 sata
untitled-1368520081.png
Hrvatska dimnjačarska udruga
Na području Zagreba djeluju 27 dimnjačara-koncesionara. Prema propisima, svaka tri mjeseca dimnjačar mora pregledatidimnjake na svom području. Koji dimnjačar ima koncesiju na području na kojem živite možete doznati nainternetskoj adresi www.zagreb.hr (pretraživanje:vaš dimnjačar)
tel: 01 37 73 517
od 8 do 12 sati
 
Čistoća za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom.
01 6146 400