Pravne usluge

Rumat d.o.o. kao Upravitelj posebnu pozornost pridaje naplati dugovanja zajedničke pričuve.

Naime, suvlasnici su zakonski obvezni plaćati pričuvu sukladno odredbi čl. 90 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Kako bi se povećala učinkovitost naplate pričuve Rumat d.o.o. u suradnji sa renomiranim odvjetničkim uredima sustavno radi na učinkovitoj naplati dugovanja pričuve.

Postupak naplate pričuve od neplatiša odvija se na način da Rumat d.o.o. šalje opomene pred tužbu suvlasnicima koji ne plaćaju pričuvu duže od 3 mjeseca. Ukoliko je dugovanje duže od 6 mjeseci vlasnik stana se utužuje, odnosno pokreće se postupak ovrhe pred javnim bilježnikom.

Ne može se decidirano unaprijed odrediti trajanje prethodno navedenih postupaka obzirom da isti ovisi o mnogobrojnim faktorima (brzina dostave pismena, podnošenje prigovora, trajanje eventualnog sudskog postupka, mogućnost izjavljivanje žalbe i odlučivanje drugostupanjskog suda po žalbi, itd.).
Nakon što se naplati dug od neplatiše, cjelokupni iznos uplaćuje se na račun zajedničke pričuve uvećan za kamate,pristojbe i troškove javnog bilježnika, koji su u toku postupka naplaćeni sa računa stambene zgrade.

Postupak naplate pričuve pokrenut od strane odvjetničkog ureda u potpunosti je transparentan obzirom da se na zahtjev ovlaštenih osoba odnosno upravitelja sastavljaju izvješća o pokrenutim postupcima.

Za sva pravna pitanja možete se obratiti:

Marko Tomljanović, dipl.iur.
Voditelj poslovnice i pravni poslovi
Mob.: 095/368-5025
E-mail: marko.tomljanovic@rumat.hr


Andrea Jakšetić Brdar, mag.iur.
Pravni poslovi (opći)
Tel.: 051/317-122
E-mail: andrea.brdar@rumat.hr