Nužni popravci

Sličnosti između nužnih i hitnih popravaka su velike, a razlike su što se potreba za obavljanjem hitnih popravaka javlja iznenada, a potrebno je brzo obaviti popravak, dok kod nužnih popravaka u načelu ne postoji tolika iznenadnost, a nije potrebna ni tolika brzina izvršenja popravaka. Razlika je i u tome što hitne popravke naređuje jedinica lokalne samouprave i jedinica regionalne samouprave, a nužne građevinski inspektor. Osim toga hitne popravke izvodi treća osoba (fizička ili pravna), dok nužne popravke izvodi upravitelj ili sami suvlasnici.

Pod nužnim popravcima podrazumijevaju se radovi koje mora poduzeti upravitelj ili sami suvlasnici ako ne postoji upravitelj, po naredbi građevinskog inspektora, da bi se otklonila oštećenja zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine od kojih prijeti opasnost po život i zdravlje ljudi. Žalba izjavljena protiv rješenja inspektora ne zadržava ovrhu rješenja. Radi osiguravanja naplate troškova nužnih popravaka, tražitelj ovrhe ima pravo upisa hipoteke na stan ili drugi posebni dio nekretnine onih suvlasnika koji nisu podmirili troškove popravaka.

Nužnim popravcima smatra se poduzimanje radova osobito radi:

  • sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja,
  • sanacije dimnjaka i dimnovodnih kanala,
  • sanacije ravnih i kosih krovova,
  • sanacije klizišta,
  • zamjene instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja i sl.),
  • popravka pročelja zgrade,
  • izolacije zidova, podova i temelja zgrade