Rijeka

1512383137_about_us.jpg

Rumat d.o.o. jedna je od prvih tvrtki registrirana za obavljanje poslova upravljanja zgradama na području Primorsko Goranske Županije.

Upravljanjem zgradama kao jedinom djelatnošću tvrtke bavimo se još od 1995. godine. Tvrtka Rumat d.o.o. je potpuno u privatnom vlasništvu.

Uz devetnaest stalno zaposlenih dijelatnika stručnog profila građevinske, elektro, ekonomske i pravne struke, neprestano surađujemo s dvadeset i četiri renomiranie tvrtke i obrtnika. Svim našim djelatnicima i kooperantima na prvom mjestu su naši klijenti; suvlasnici zgrada kojima upravljamo.

Tvrtka Rumat d.o.o. vodeći je upravitelj na području Rijeke i Primorsko-goranske županije gdje upravljamo sa više od 2000 stambeno - poslovnih objekata, te smo najveći registrirani upravitelj u Republici Hrvatskoj. Obzirom na dugogodišnje uspješno poslovanje i iskustvo stečeno njime u mogućnosti smo iznijeti svakom korisniku svoja iskustva i dati preporuku najkvalitetnijeg rješenja. Svim našim sadašnjim i budućim klijentima nudimo obavljanje svih poslova vezanih uz upravljanje stambenim i poslovnim zgradama a tu spadaju:

 • Izradu prijedloga Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju
 • Organiziranje redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
 • Utvrđivanje visine sredstava zajedničke pričuve koju snosi svaki pojedini suvlasnik, te izdavanje uplatne dokumentacije
 • Najbolji paket osiguranja cjelokupne zgrade putem Triglav osiguranja

 • Podizanje kredita kod poslovnih banaka (OTP banka DD, Addiko bank d.d., BKS Bank d.d. i PBZ) radi sanacije zajedničkih dijelova nekretnine pod povoljnim uvjetima
 • Mogućnost kreditiranja od strane izvođača
 • Organizirano dežurstvo za hitne intervencije svaki radni dan, vikendom i blagdanom od 0-24 sata
 • Odabir izvoditelja radova obuhvaćenih redovnim održavanjem, uvođenje u radove te nadzor nad istim
 • Otvaranje računa pričuve, te vođenje novčanih sredstava odvojeno od ostalih zgrada
 • Pripremu i izradu financijskih izvješća i godišnjih pregleda stanja sredstava pričuve zgrade
 • Zastupanje i predstavljanje suvlasnika pred sudom i tijelima državne vlasti u postupcima iz djelatnosti upravljanja i prisilne naplate pričuve
 • Stručno osposobljene kadrove koji su suvlasnicima na raspolaganju svakog dana od 0-24 sata
 • Prisustvovanje predstavnika upravitelja na sastancima suvlasnika ukoliko isti iskažu potrebu za time