Redovito održavanje

Na početku svake godine za sve zgrade kojima upravljamo izrađujemo godišnji plan održavanja zgrade. Svi poslovi održavanja zgrade financiraju se iz sredstava zajedničke pričuve. Obim i vrijednost radova navedenih u godišnjem planu održavanja ovisi o stanju na transakcijskom računu zgrade.

Obavezni radovi održavanja zgrade, (bilo zakonski ili logički) se ne mogu izostaviti iz godišnjeg plana održavanja zgrade a to su na primjer:

 • mjesečno održavanje dizala,
 • održavanje rasvjete,
 • održavanje protupožarnih aparata, sustava i instalacija,
 • održavanje uređaja za grijanje i pripremu tople vode,
 • održavanje pumpnih stanica za vodu i otpadnu vodu,
 • čišćenje dimnjaka i ventilacionih kanala,
 • održavanje kanala za smeće, septičkih jama i sustava za odvod kišnice,
 • dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade,...

Ovisno o tome koliko sredstava godišnje nakon izvršenih obaveznih radova održavanja preostaje na transakcijskom računu zgrade, građevinskom stanju zgrade i željama suvlasnika zgrade u godišnji plan održavanja dodajemo druge radove održavanja na zajedničkim dijelovima zgrade, kao na primjer:

 • bojanje zidova i stropova, vanjske i unutarnje stolarije i bravarije,
 • keramičarski i drugi radovi na podovima i zidovima,
 • zamjena i/ili popravak stolarije i bravarije,
 • popravci fasade i krova,
 • premazivanje dimnjaka,...