Financiranje

Kada se radi o radovima poboljšanja i unaprijeđenja infrastrukture same zgrade, često se radi o zahvatima većih iznosa, koje zgrada nije u mogućnosti financirati iz sredstava pričuve.  BKS Bank d.d. i OTP Banka d.d., suvlasnicima nude mogućnost podizanja kredita za izvođenje radova čija je vrijednost veća od prikupljenih sredstava zajedničke pričuve. Korisnici kredita su suvlasnici stambene zgrade koja ima otvoren račun za zajedničku pričuvu kod navedenih banka te vode cjelokupan platni promet preko te banke.

Visina kredita se utvrđuje prema vrijednosti radova, a ovisi o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita. Najmanji iznos kredita u OTP Banka d.d. je 2.000,00 EUR, u BKS bank d.d. 3.000,00 EUR, a najviši u srazmjeru sa visinom izdvajanja zajedničke pričuve, na način da mjesečni aunitet ne prelazi 70% ostvarenog neto mjesečnog izdvajanja zgrade za pričuvu. Izračun se vrši na bazi povećanja pričuve. Neto zajednička pričuva zgrade je prosječna mjesečna bruto pričuva umanjena za fiksne obveze zgrade, kao što su: naknade upravitelju, premija osiguranja i mjesečni paušalni troškovi.

Uvjeti kreditiranja kod OTP banke d.d. su:
Kamatna stopa je 2,40% fiksna prvih 5 godina otplate kredita uz otplatu do 15 godina
Trošak kreditne usluge je 0,25% od odobrenog kredita, a minimalno 250,00 kn.

Uvjeti kreditiranja kod BKS Bank d.d. su: 
Izračun za maksimalni iznos kredita vrši se na bazi povećanja pričuve do max 9,00 kn/m2.
Rok otplate kredita : 20 godina uz promjenjivu kamatnu stopu 2,45% + NRS (nacionalna referentna kamatna stopa)
Trošak kreditne usluge je 0,5% od odobrenog kredita a maximum 5.000,00 KN

Obračun i naplata kamate vrši se mjesečno, u sklopu anuiteta.
Kredit se otplaćuje trajnim nalogom odnosno direktnim terećenjem računa zajedničke pričuve.
 

Potrebna dokumentacija: 

  • popunjeni Zahtjev za kredit
  • međuvlasnički ugovor
  • ugovor o upravljanju stambenom zgradom
  • odluka suvlasnika stambene zgrade koja sadrži:

    odluku o izvođenju radova na stambenoj zgradi, potvrdu prihvaćanja ponude, suglasnost za zaduženje kod banke, suglasnost za korištenje sredstava zajedničke pričuve, punomoć predstavniku suvlasnika i ovjeru potpisa predstavnika suvlasnika

  • analitička kartica zgrade za prethodnih 6-12 mjeseci
  • predračun, ponuda, troškovnik ili ugovor s izvođačem radova