Financiranje

Kada se radi o radovima poboljšanja i unaprijeđenja infrastrukture same zgrade, često se radi o zahvatima većih iznosa, koje zgrada nije u mogućnosti financirati iz sredstava pričuve.  BKS Bank d.d. i OTP Banka d.d., suvlasnicima nude mogućnost podizanja kredita za izvođenje radova čija je vrijednost veća od prikupljenih sredstava zajedničke pričuve. Korisnici kredita su suvlasnici stambene zgrade koja ima otvoren račun za zajedničku pričuvu kod navedenih banka te vode cjelokupan platni promet preko te banke.

Visina kredita se utvrđuje prema vrijednosti radova, a ovisi o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita. Najmanji iznos kredita u OTP Banka d.d. je 2.000,00 EUR, u BKS bank d.d. 3.000,00 EUR, a najviši u srazmjeru sa visinom izdvajanja zajedničke pričuve, na način da mjesečni aunitet ne prelazi 70% ostvarenog neto mjesečnog izdvajanja zgrade za pričuvu. Izračun se vrši na bazi povećanja pričuve. Neto zajednička pričuva zgrade je prosječna mjesečna bruto pričuva umanjena za fiksne obveze zgrade, kao što su: naknade upravitelju, premija osiguranja i mjesečni paušalni troškovi.

** ZADNJA PROMJENA 04.08.2023. **

Uvjeti kreditiranja kod OTP banke d.d. su - REDOVNO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE:
- za rok otplate do 20 godina --> kamatna stopa je 3,70% fiksna prve 3 godine otplate kredita, a nakon toga 2,00% marža banke + 3MJ Euribor (promjenjiva)
- za rok otplate do 20 godina --> kamatna stopa je 4,19% fiksna za cijelo vrijeme trajanje kredita
Trošak naknade je 0,50% od odobrenog kredita, a minimalno 70,00 Eur. U rok otplate kredita uključen je rok korištenja.

Uvjeti kreditiranja kod OTP banke d.d. su - ENERGETSKA UČINKOVITOST STAMBENIH ZGRADA:
- za rok otplate do 10 godina --> kamatna stopa je 2,75% fiksna za cijelo vrijeme trajanje kredita
- za rok otplate do 20 godina --> kamatna stopa je 2,65% fiksna prvih 5 godina otplate kredita, a nakon toga 2,55% + 3MJ Euribor (promjenjiva)
- za rok otplate do 20 godina --> kamatna stopa je 4,19% fiksna za cijelo vrijeme trajanje kredita
Trošak naknade je 0,50% od odobrenog kredita, a minimalno 70,00 Eur. U rok otplate kredita uključen je rok korištenja.
** ZADNJA PROMJENA 09.03.2023. **

Uvjeti kreditiranja kod BKS Bank d.d. su: 
Izračun za maksimalni iznos kredita vrši se na bazi povećanja pričuve do max 1,19 Eur/m2.
Rok otplate kredita: 20 godina uz promjenjivu kamatnu stopu 1,50% + Euribor
Trošak kreditne usluge je 0,5% od odobrenog kredita a maximum 663,61 EurObračun i naplata kamate vrši se mjesečno, u sklopu anuiteta.
Kredit se otplaćuje trajnim nalogom odnosno direktnim terećenjem računa zajedničke pričuve.

Potrebna dokumentacija: 

  • popunjeni Zahtjev za kredit
  • međuvlasnički ugovor
  • ugovor o upravljanju stambenom zgradom
  • odluka suvlasnika stambene zgrade koja sadrži:

    odluku o izvođenju radova na stambenoj zgradi, potvrdu prihvaćanja ponude, suglasnost za zaduženje kod banke, suglasnost za korištenje sredstava zajedničke pričuve, punomoć predstavniku suvlasnika i ovjeru potpisa predstavnika suvlasnika

  • analitička kartica zgrade za prethodnih 6-12 mjeseci
  • predračun, ponuda, troškovnik ili ugovor s izvođačem radovaOROČENJE ŠTEDNIH ULOGA STAMBENIH ZGRADA

Uvjeti oročenja BKS banke na dan 27.04.2023.g.

Kamatne stope koje banka ima u redovnoj ponudi iznose:
- za rok oročenja 6-12 mjeseci kamatna stopa iznosi 0,50%
- za rok oročenja preko 12 mjeseci kamatna stopa iznosi 0,70%

Minimalni iznos oročenog depozita iznosi 5.000,00 Eur

Posebna pogodnost za zgrade pod upravom Rumata - dodatni BONUS na kamatu u visini od 0,50 postotnih bodova!