Osiguranje

Općom privatizacijom i stambene jedinice u zgradama postale su privatno vlasništvo, ali tako da je svaki vlasnik stana ujedno i suvlasnik cijele stambene zgrade, odnosno njenih zajedničkih funkcionalnih i konstruktivnih dijelova. Radi zaštite od samovolje ili nebrige pojedinih vlasnika i suvlasnika zakonski je propisana obveza postojanja upravitelja zgrade koji je uz poslove održavanja dužan zgradu i osigurati.

Rumat d.o.o. ima sklopljenu policu osiguranja sa osiguravajućim društvom Allianz Zagreb d.d..
Rumat d.o.o. za zgrade pod svojim upravljanjem sklapa najbolji paket osiguranja zgrada:

OSIGURANJE OD OPASNOSTI POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI, OSIGURANJE INSTALACIJA I UREĐAJA OD LOMA, OSIGURANJE STAKLA OD LOMA, OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ POSJEDOVANJA ZGRADE I OSIGURANJE STVARI KUĆANSTVA ETAŽNIH VLASNIKA