Osiguranje

Općom privatizacijom stambene jedinice u zgradama postale su privatno vlasništvo, ali tako da je svaki vlasnik stana ujedno i suvlasnik cijele stambene zgrade, odnosno njenih zajedničkih funkcionalnih i konstruktivnih dijelova. Radi zaštite od samovolje ili nebrige pojedinih vlasnika i suvlasnika zakonski je propisana obveza postojanja upravitelja zgrade koji je uz poslove održavanja dužan zgradu i osigurati.

Rumat d.o.o. ima sklopljenu policu osiguranja sa osiguravajućim društvom Triglav osiguranje d.d.

Za zgrade pod našim upravljanjem omogućujemo kompletno osiguranje objekta prema slijedećim stavkama:

1. Osiguranje od opasnosti od požara i nekih drugih opasnosti na novu vrijednost (svota osiguranja 7.000,00 kn/m²)
- osnovni rizici: požar i udar groma, eksplozije, oluje, tuče, udara vlastitog motornog vozila u osiguranu građevinu, pada i udara letjelice, manifestacija i demonstracija
- POTRES - pokriće već od 4 stupnja po Richter-ovoj ljestvici (svota osiguranja 7.000,00 kn/m² korisne površine zgrade)
- ugovoreni dopunski rizici: izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, poplava, bujica visoke vode, troškovi zamjenskog smještaja (zbrinjavanja)

2. Osiguranje instalacija od opasnosti loma - zajednička vodovodna i kanalizacijska mreža, zajedničke instalacije centralnog grijanja, zajedničke elektroinstalacije, zajednička podstanica i/ili kotlovnica, dizala.

3. Osiguranje stakla od loma - stakla na zajedničkim dijelovima zgrade (bez obzira na uzrok oštećenja)

4. Osiguranje odgovornosti suvlasnika prema trećima

5. Osiguranje kućanstava - osnovno osiguranje stambenih pokretnina (sve stvari koje služe za uređenje stana, te za osobnu upotrebu i potrošnju), lom stakla na prozorima i vratima stana, stakleni zidovi i pregrade u stanu, POTRES (svota osiguranja 900 kn/m² korisne površine stana), provala, krađa i razbojstvo (uz policijski zaprisnik).

Za više informacija obratite nam se putem e-maila info@rumat.hr ili osobno u našem uredu.