Osiguranje

Općom privatizacijom stambene jedinice u zgradama postale su privatno vlasništvo, ali tako da je svaki vlasnik stana ujedno i suvlasnik cijele stambene zgrade, odnosno njenih zajedničkih funkcionalnih i konstruktivnih dijelova. Radi zaštite od samovolje ili nebrige pojedinih vlasnika i suvlasnika zakonski je propisana obveza postojanja upravitelja zgrade koji je uz poslove održavanja dužan zgradu i osigurati.

Rumat d.o.o. ima sklopljenu policu osiguranja sa osiguravajućim društvom UNIQA osiguranje d.d.

UNIQA osiguranje d.d. omogućuje kompletno osiguranje građevinskog objekta sa stambenim, poslovnim i zajedničkim dijelovima u koje spadaju:
- zajednički prostori zgrada
- ostali prostori - šupe, tavani, garaže, ukoliko se nalaze u sklopu osiguranog građevinskog zemljišta
- temelji i podrumski zidovi
- ugrađene instalacije
- ugrađeni uređaji i oprema - dizala, oprema centralnog grijanja s cisternom za gorivo, bojleri, hidrofori, klimatizacija, stvari kućanstva u stanovima 

Za zgrade pod našim upravljanjem omogućujemo kompletno osiguranje objekta prema slijedećim stavkama:

1. Osiguranje od opasnosti od požara i nekih drugih opasnosti na novu vrijednost (svota osiguranja 1.000,00 EUR/m²)
- osnovni rizici: požar i udar groma, eksplozije, oluje, tuče, udara vlastitog motornog vozila u osiguranu građevinu, pada i udara letjelice, manifestacija i demonstracija
- ugovoreni dopunski rizici: izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, poplava, bujica visoke vode, troškovi zamjenskog smještaja (zbrinjavanja)

2. Osiguranje instalacija od opasnosti loma - zajednička vodovodna i kanalizacijska mreža, zajedničke instalacije centralnog grijanja, zajedničke elektroinstalacije, zajednička podstanica i/ili kotlovnica, dizala.

3. Osiguranje stakla od loma - stakla na zajedničkim dijelovima zgrade (bez obzira na uzrok oštećenja)

4. Osiguranje odgovornosti suvlasnika prema trećima

5. Osiguranje kućanstva - osnovno osiguranje stambenih pokretnina (sve stvari koje služe za uređenje stana, te za osobnu upotrebu i potrošnju), lom stakla na prozorima i vratima stana, stakleni zidovi i pregrade u stanu, provala, krađa i razbojstvo (uz policijski zaprisnik).

Dodatno je moguće ugovoriti osiguranje od potresa - pokriće od 5 stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice. Svota osiguranja 1.000,00 EUR/m² korisne površine zajedničkih dijelova zgrade odnosno 120 EUR/m² etažnog stana kod osiguranja "kućanstva". Odbitna franšiza iznosi 10% od štete, ali ne manje od 600 EUR.

Za više informacija obratite nam se putem e-mail-a: stete@rumat.hr

                                                                      1703071774_image.png


Privici:
Letak - Uniqa / Rumat