08.08.2023

Natječaj za obnovu ravnog krova na zgradi Radićeva 13 u Rijeci

Poziv za dostavu ponuda za obnovu ravnog krova višestambene zgrade RADIĆEVA 13, 51000 RIJEKA 

Natječaj će biti otvoren od 08.08.2023. i trajati će do 28.08.2023. do 12:00 sati kada će se organizirati javno otvaranje pristiglih ponuda.

U prilogu dostavljamo kompletiranu dokumentaciju obnove krovišta zajedno sa fotodokumetacijom te dvije varijante troškovnika.

Rumat d.o.o.


Privici:
obnova-ravnog-krova-radiceva-13-kompletirana-dokumentacija.pdf
troskovnik-obnova-ravnog-krova-bitumenska-varena-traka.xls
troskovnik-obnova-ravnog-krova-toplinska-izolacija-stirodur.xls