22.01.2024

Natječaj za rekonstrukciju dizala na adresi Trpimirova 2, Rijeka



Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju dizala poslovno-stambene zgrade Trpimirova 2, 51000 Rijeka

Natječaj će biti otvoren od 22.01.2024. i trajati će do 26.02.2024. kada će se organizirati javno otvaranje pristiglih ponuda.

U prilogu dostavljamo projektnu dokumentaciju koja uključuje Glavni projekt sa troškovnikom (excel) izrađen od strane ovlaštenog projektanta g. Davora Dabinovića.

Za sve detaljnije upute se možete obratiti na idući mail-ove: zeljko.boros@rumat.hr ; divna.pedic@rijeka.hr 

S poštovanjem,
Rumat d.o.o.


Privici:
projekt-dizalo-d1-trpimirova-2.pdf
troskovnik-dizalo-d1-trpimirova-2.xls