01.08.2022

Natječaj za sanaciju dimnjaka K.O. centra "Palach" na adresi Kružna 6, Rijeka

Natječaj za sanaciju dimnjaka Kulturno-omladinskog centra "Palach" na adresi poslovno-stambene zgrade Kružna 6, Rijeka.
Rok za dostavu ponuda je do 16.08.2022. do 12:00 sati kada će se održati službeno otvaranje ponuda. Dokumentacija sa troškovnikom u privitku.

Privici:
sanacija-dimanjaka-palach.zip