02.11.2021

Natječaj za sanaciju dimnjaka restorana "Index" na zgradi Blaža Polića 2, Rijeka

Status: rok za dostavu ponuda do 29.11.2021. do 12:00 sati

Privici:
projekt-sanacije-dimnjaka-restorana-index.rar