13.06.2022

Natječaj za sanaciju dimnjaka restorana "Index" na zgradi Blaža Polića 2, Rijeka

Rok za dostavu ponuda do 04.07.2022. do 12:00 sati kada će se održati službeno otvaranje ponuda. Nacrtna i tekstualna dokumentacija u privitku.

Privici:
projekt-sanacije-dimnjaka_kotlovnica-restorana-index.rar