22.07.2022

Natječaj za sanaciju dimnjaka restorana "Index" na zgradi Blaža Polića 2, Rijeka

Rok za dostavu ponuda do 01.08.2022. do 12:00 sati kada će se održati službeno otvaranje ponuda. Nacrtna i tekstualna dokumentacija u privitku.

Privici:
projekt-sanacije-dimnjaka-kotlovnica-restorana-index.rar