16.05.2024

Natječaj za sanaciju fasade i krovišta na zgradi Franje Račkoga 80, RijekaPoziv za dostavu ponuda za sanaciju fasade i krovišta za zgradu na adresi Franje Račkoga 80, Rijeka.

Natječaj će biti otvoren od 16.05.2024. i trajati će do 03.06.2024. kada će se organizirati otvaranje pristiglih ponuda.

U prilogu dostavljamo troškovnik navedenih radova.

Rumat d.o.o.


Privici:
franje-rackog-80-fasada-i-krov-bez-cijena.xlsx