10.04.2024

Natječaj za sanaciju fasade na zgradi Milutina Barača 15/1, RijekaPoziv za dostavu ponuda za sanaciju fasade višestambene zgrade MILUTINA BARAČA 15/1, 51000 RIJEKA 

Natječaj će biti otvoren od 10.04.2024. i trajati će do 26.04.2024. kada će se organizirati otvaranje pristiglih ponuda.

U prilogu dostavljamo troškovnik sanacije pročelja.

Rumat d.o.o.


Privici:
troskovnik_ulica-milutina-baraca-15-1_bez-cijena.xlsx