04.06.2024

Natječaj za sanaciju fasade na zgradi Milutina Barača 15/2, RijekaPoziv za dostavu ponuda za sanaciju fasade višestambene zgrade MILUTINA BARAČA 15/2, 51000 RIJEKA 

Natječaj će biti otvoren od 04.06.2024. i trajati će do 19.06.2024. kada će se organizirati otvaranje pristiglih ponuda.

U prilogu dostavljamo troškovnik sanacije pročelja.

Rumat d.o.o.


Privici:
troskovnik-obnova-fasade-m.xls