17.05.2023

Natječaj za sanaciju krovišta na zgradi Dolac 8, Rijeka

Poziv na dostavu ponuda za sanaciju krovišta višestambene zgrade DOLAC 8, 51000 RIJEKA 

Natječaj će biti otvoren od 17.05.2023. i trajati će do 31.05.2023. do 12:00 sati kada će se organizirati javno otvaranje pristiglih ponuda.
U prilogu dostavljamo dokumentaciju obnove krovišta, troškovnik, nacrte, fotodokumentciju i rješenje Konzervatorskog odjela.

Rumat d.o.o.

 

Privici:
dolac-8-dokumentacija-obnova-krovista-foto.pdf
rjesenje-konzervatora.pdf
troskovnik-radova-obnova-krovista-dolac-8.xls