01.02.2024

Natječaj za sanaciju krovišta na zgradi Stube Marka Remsa 16 u Rijeci

Poziv za dostavu ponuda za obnovu krovišta višestambene zgrade STUBE MARKA REMSA 16, 51000 RIJEKA 

Natječaj će biti otvoren od 01.02.2024. do 16.02.2024. kada će se organizirati otvaranje pristiglih ponuda.

U prilogu dostavljamo troškovnik obnove krovišta zajedno sa fotodokumentacijom.

Rumat d.o.o.
 

Privici:
foto.zip
troskovnik-obnova-krovista-s.xls