03.05.2022

Osigurajte zakonom propisanu protupožarnu zaštitu zgradePoštovani suvlasnici zgrada pod upravom Rumata d.o.o.,

S obzirom da nam je vaša sigurnost, kao i poštivanje zakonskih propisa na prvom mjestu, još jednom koristimo priliku da vas upozorimo na obvezu i važnost osiguravanja i održavanja ispravnom protupožane zaštite zgrade, odnosno njezinih zajedničkih dijelova.
S tim u svezi skrećemo pozornost kako svaka građevina, svaki prostor ili njezin dio, ovisno o svojoj namjeni, se mora tijekom svog trajanja održavati na način da ispunjava bitni zahtjev zaštite od požara (članak 36. Zakona o zaštiti od požara).
Također, vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su održavati slobodnima i propisno označenima evakuacijske putove, kao i pristupe vatrogasnim vozilima (članak 37. Zakona o zaštiti od požara), a isti su dužni posjedovati uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara, a dužni su i sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju (članak 38. Zakona o zaštiti od požara).
Kako je u slučaju kršenja predmetnih zakonskih odredaba člankom 63. Zakona predviđena je novčana kazna u iznosu od 2.000,00 – 15.000,00 kn za svakog suvlasnika, korisnika prostora i upravitelja, pozivamo vas da u kontaktu sa našim djelatnikom (za zgradu zaduženim referentom) pribavite ponudu i osigurate potrebne mjere i uređaje za zaštitu od požara.

Vaš Upravitelj,
Rumat d.o.o.