03.04.2024

Prijem stranaka kod građ. referenata

S ciljem povećanja kvalitete, stručnosti, te općenito povećanja učinka rada građevinskih referenata Rumat d.o.o. od 03. travnja 2024. uvodi radno vrijeme za prijem ovlaštenih predstavnika suvlasnika kako slijedi:

7:30 - 11:30 (svaki radni dan)
Iza 11:30 isključivo po prethodnoj najavi i dogovoru sa zaduženim referentom

Info pult prima ovlaštene predstavnike suvlasnika svaki dan od 7:30 - 15:30 sati za ovjere računa, informacije i sl.

Komunikacija građevinskih referenata vrši se isključivo sa ili putem ovlaštenih predstavnika suvlasnika, ne sa pojedinačnim vlasnicima i korisnicima stambenih i poslovnih prostora.

Podsjećamo kako svi suvlasnici zgrada, a ne samo predstavnici suvlasnika, imaju mogućnost samoregistracije i prijave na korisničke stranice (web portal) svoje zgrade, pa i na taj način mogu pratiti sve u vezi sa svojom zgradom, te kontaktirati sa stručnim službama upravitelja bez potrebe za fizičkim dolaskom u poslovnicu.

Rumat d.o.o.