08.12.2023

Natječaj za sanaciju pročelja i stolarije na zgradi AGATIĆEVA 2, RIJEKA

Poziv na dostavu ponuda za sanaciju pročelja i stolarije zgrade AGATIĆEVA 2, 51000 RIJEKA 
Natječaj će biti otvoren od 08.12.2023. i trajati će do 19.01.2024. do 12:00 sati kada će se organizirati javno otvaranje pristiglih ponuda.

Tehnički opis:
Stambeno-poslovna zgrada Agatićeva 2 se nalazi na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke te će se sufinancirati sredstvima spomeničke rente u sklopu Javnog poziva "Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2023. i 2024. godini" raspisanog dana 30.lipnja 2022.g.od Grada Rijeke/Odjela za kulturu/Direkcija za očuvanje kulturnih dobara.
Glavni projekt s troškovnikom radova zgrade je izrađen od strane projektanta aka Tim d.o.o. te je ovjeren od strane Konzervatorskog odjela u Rijeci dana 09.08.2022.g. Troškovnik se ne smije mijenati bez suglasnosti Grada Rijeke i Konzervatorskog odjela.
Sukladno Javnom pozivu, odabire se dostavljena ponuda sa najnižom cijenom.
Kako je zgrada smještena unutar A-zone, maksimalni iznos sufinanciranja će iznositi 66.361,40 EUR (500.000,00 kn).

Natječaj će biti otvoren do 19.01.2024. do 12:00 sati kada će se organizirati javno otvaranje pristiglih ponuda. Ponude moraju biti predane osobno ili putem pošte upravitelju Rumat d.o.o., Žrtava fašizma 1/1, 51000 Rijeka u obliku zatvorene pošte naslovljeno idućim riječima: "Ponuda za sanaciju pročelja i stolarije za zgradu Agatićeva 2, 51000 Rijeka". 

U prilogu dostavljamo Glavni projekt sa tehničkim opisom, nacrtima, fotodokumentacijom, troškovnikom radova u Excelu formatu te potvrdu Konzervatorskog odjela.

Rumat d.o.o.

Privici:
glavni-projekt-sanacije-procelja-agaticeva-2.pdf
potvrda-konzervatorskog-odjela.pdf
troskovnik_sanacija_procelja_bez-cijena.xls