13.12.2023

Obavijest o promjenama uvjeta poslovanja za 2024. godinu

Poštovani suvlasnici zgrada pod upravom Rumat d.o.o.,

Obavještavamo Vas o promjenama i operativnim novinama za 2024. godinu kako slijedi;
 
  1. Korekcija cijene upravljanja od 2024.g.
Obzirom da se cijena naknade za upravljanje nije mijenjala od 01.01.1998.g., kao i zbog svih okolnosti prouzrokovanim prijelazom na Euro valutu obavještavamo vas kako od 01.01.2024. Rumat d.o.o. povećava cijenu svoje usluge za 2 centa po kvadratnom metru korisne površine, pa će prema novom Cjeniku naknada za upravljanje iznositi 0,07 Eur/m2 korisne površine (PDV uključen).
 
  1. Promjena osiguravatelja zgrada i cijene polica
Za godinu 2024. sve zgrade u portfelju Rumata bit će osigurane kod Uniqa osiguranja. U odnosu na raniju policu u korist zgrada povećana je svota osiguranja na 1000 Eur/m². Cijena police iznositi će 0,11 Eur/m2 korisne površine (PDV uključen).
Potres više nije u redovnom pokriću i moguće ga je ugovoriti uz nadoplatu.
 
  1. Izlaz iz sustava objedinjene naplate Ri-Stana d.o.o.

Zbog unaprjeđenja kvalitete naših usluga, posebice zbog digitalizacije poslovanja Rumat d.o.o. napušta sustav objedinjene naplate pričuve putem Ri-Stana d.o.o. i za 2024.g. počinje samostalno raditi zaduženja, pratiti naplatu i izdavati uplatnice. Novost je mogućnost preuzimanja digitalnih uplatnica i bâr kodova slikaj-i-plati putem web sučelja zgrade kao i primanje uplatnica za pričuvu putem e-maila. Usluga je dostupna svakom suvlasniku, a ne samo predstavnicima suvlasnika.
Registracija i pristup digitalnom portalu zgrade mogući su putem direktne poveznice 
https://pricuva.faros.ris.hr/  (ili odabirom "Prijava korisnika" na naslovnoj web stranici www.rumat.hr
 ) - opcija Novi korisnik. Samoregistracija za suvlasnike na području Grada Rijeke će biti moguća od trenutka zaprimanja prve uplatnice za pričuvu obzirom da je za istu potreban poziv na broj zaduženja.

S poštovanjem,

RUMAT d.o.o.Privici:
obavijest-o-promjenama-za-2024-rumat.pdf