23.11.2021

Natječaj za obnovu fasade i krovišta zgrade Beli Kamik 5 u Rijeci

Status: rok za dostavu ponuda do 14.12.2021. do 12:00 sati
Poziv na dostavu ponuda za obnovu fasade i krovišta zgrade Beli Kamik 5 u Rijeci sa troškovnikom i uvjetima Konzervatora u prilogu

Privici:
fotodokumentacija-sa-troskovnikom.pdf
troskovnik_beli_kamik_5.xlsx
uvjeti-konzervatora.pdf