04.02.2020

NATJEČAJ ZA OBNOVU PROČELJA I KROVA NA ZGRADI TRPIMIROVA 5, RIJEKA

Status: zatvoreno
Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja i krova višestambene zgrade Trpimirova 5, Rijeka sa troškovnikom u prilogu

Privici:
poziv-za-dostavu-ponuda-trpimirova-5.doc
trpimirova-5-troskovnik.xlsx