04.02.2020

NATJEČAJ ZA POSTAVU DVOKRILNIH ULAZNIH VRATA NA ZGRADI JADRANSKI TRG 1, RIJEKA

Poziv na dostavu ponuda za postavu dvokrilnih ulaznih vrata na višestambenoj zgradi Jadranski trg 1, Rijeka sa troškovnikom u prilogu

Privici:
poziv-za-dostavu-ponuda-jadranski-trg-1.doc
troskovnik-ulazna-vrata-jadranski-trg-1.xlsx