04.02.2020

NATJEČAJ ZA POSTAVU DVOKRILNIH ULAZNIH VRATA NA ZGRADI JADRANSKI TRG 1, RIJEKA

Status: zatvoreno
Poziv na dostavu ponuda za postavu dvokrilnih ulaznih vrata na višestambenoj zgradi Jadranski trg 1, Rijeka sa troškovnikom u prilogu

Privici:
poziv-za-dostavu-ponuda-jadranski-trg-1.doc
troskovnik-ulazna-vrata-jadranski-trg-1.xlsx