11.09.2023

Natječaj za rekonstrukciju kotlovnice za stambeni niz F. Račkoga 1,3,5,7,9,11,13,15, Vrbovsko

Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju kotlovnice za višestambene zgrade Franje Račkoga 1,3,5,7,9,11,13,15 u Vrbovskom. 

Natječaj će biti otvoren od 11.09.2023. i trajati će do 18.09.2023. nakon kojeg će se organizirati otvaranje pristiglih ponuda.

U prilogu dostavljamo kompletiranu dokumentaciju: strojarski projekt i elektrotehnički projekt sa nacrtima i troškovnikom

Rumat d.o.o.


Privici:
01-tlocrt-kotlovnice.pdf
02-tlocrt-toplinske-podstanice.pdf
03-shema-instalacije-kotlovnice.pdf
04-shema-instalacije-toplinske-podstanice.pdf
elektrotehnicki-projekt-kotlovnica-vrbovsko.pdf
strojarski-projekt-kotlovnica-vrbovsko.pdf
troskovnik-strojarski-kotlovnica-vrbovsko.xls
troskovnik-elektroteh-kotlovnica-vrbovsko.xls