11.10.2022

Natječaj za sanaciju krovišta na zgradi Trpimirova 6 u RijeciPoziv na dostavu ponuda za sanaciju preostalog dijela krovišta poslovno stambene zgrade Trpimirova 6 u Rijeci sa troškovnikom u prilogu.
Natječaj će biti otvoren od 11.10.2022. do 31.10.2022. do 12:00 sati kada će biti organizirano javno otvaranje pristiglih ponuda.

Privici:
trpimirova-6-troskovnik-radova-krovista.xls