04.01.2022

Natječaj za sanaciju krovišta na zgradi Trpimirova 6 u RijeciPoziv na dostavu ponuda za sanaciju preostalog dijela krovišta poslovno stambene zgrade Trpimirova 6 u Rijeci sa troškovnikom u prilogu.
Natječaj će biti otvoren od 04.01.2022. do 24.01.2022. do 12:00 sati kada će biti organizirano javno otvaranje pristiglih ponuda.

Privici:
troskovnik-krovopokrivacki-radovi.xls