19.04.2022

Obavijest o usklađenju iznosa naknade za upravljanje TD Rumat d.o.o., Rijeka

Poštovani suvlasnici,

Obavještavamo vas kako sukladno odredbama ugovora o upravljanju TD Rumat d.o.o., Rijeka, od 01. lipnja 2022.g. usklađuje iznos svoje naknade za upravljanje stambenim zgradama sa trenutnih 0,353 kn/m² (PDV uključen) na 0,383 kn/m² (PDV uključen).
S obzirom da se ugovorna cijena nije mijenjala od 01. siječnja 1998.g. u obvezi smo izvršiti usklađenje iste zbog promjene iznosa PDV-a sa 19% na 25% tijekom vremena kao i zbog promjene valutnog tečaja Eura sa nekadašnjih 7,24 kn/1 Eur na 7,53 kn/1 Eur (koji tečaj će biti fiksiran kod prelaska na Euro 01. siječnja 2023.g.) i koja valutna klauzula je sastavni dio naših ugovora o upravljanju.
Slijedom navedenoga pozivamo sve ovlaštene predstavnike ugovorenih zgrada pod upravom Rumata d.o.o., Rijeka, da posjetom našoj poslovnici izvrše ovjeru novih, korigiranih trajnih naloga za plaćanje ugovorne naknade.
Zahvaljujemo na dosadašnjoj i budućoj suradnji.

Rumat d.o.o., Uprava